Untitled Document

 

 

Секция ЙОГА

е подчинена на три компонента: здраве, добро самочувствие и активност.
Групата е многобройна и се състои най-вече от зрели хора, предимно жени.
Участниците в нея задължително подобряват здравето си, добиват самочувствие и изграждат активно отношение към живота